Deze kaart geeft de ruimtelijke spreiding weer van de belangrijkheid van de landbouwsector in Vlaanderen. De grootste opbrengsten worden gerealiseerd in de Noorderkempen, centraal West-Vlaanderen, het Noorden van Oost-Vlaanderen, het Noord-Oosten van Limburg en rond Sint-Katelijne-Waver. 

Een heat map (of dichtheidsraster) wordt gebruikt om puntgegevens, in dit geval het middelpunt van de percelen en exploitaties te visualiseren en te analyseren door de punten om te zetten in een regelmatig raster. Aan elke rastercel wordt een waarde toegekend die wordt bepaald door de nabijheid van nabijgelegen punten, waarbij elk punt wordt gewogen met een wegingswaarde. Als wegingswaarde is de totale opbrengstwaarde op basis van de standaard output per dier of per perceel en de gemiddelde veebezetting of de grootte van het perceel gebruikt.

De grootste opbrengsten worden gerealiseerd in de Noorderkempen. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van de varkens-, kippen- en melkveesector en de glastuinbouw rond Hoogstraten. Ook in West-Vlaanderen worden hoge waarden gerealiseerd door het belang van de varkenssector, de groententeelt en de akkerbouw. Het noorden van Oost-Vlaanderen kleurt rood omwille van de sierteelt rond Gent, de melkvee- en varkenssector ten westen van Gent, de melkvee- en glasgroentensector in het Waasland. Het noordoosten van Limburg kleurt rood omwille van de dierlijke sector.