Deze kaart geeft de ruimtelijke spreiding weer van de belangrijkste open lucht groenteteeltgebieden in Vlaanderen. De openlucht groenteteelt situeert zich vooral in midden West-Vlaanderen.

Een heat map (of dichtheidsraster) wordt gebruikt om puntgegevens, in dit geval het middelpunt van de groentepercelen in openlucht uit de verzamelaanvraag 2021 te visualiseren en te analyseren door de punten om te zetten in een regelmatig raster. Aan elke rastercel wordt een waarde toegekend die wordt bepaald door de nabijheid van nabijgelegen punten, waarbij elk punt wordt gewogen met een wegingswaarde. Als wegingswaarde is de totale opbrengstwaarde van het perceel op basis van de standaard output per ha van de teelt en de grootte van het perceel gebruikt. 

Ruimtelijk is de openlucht groenteteelt sterk regionaal geconcentreerd in midden West-Vlaanderen. Er worden voornamelijk groenten geteeld die bestemd zijn voor de diepvriesindustrie en er is veel contractteelt. Er is een sterk verband met de ligging van de veiling (REO veiling Roeselare) en diepvriesindustrie, die bijna volledig West-Vlaams is. De twee grootste telersverenigingen voor de verwerkende industrie Vegras (diepvriesindustrie) en Ingro (industriegroenten) zijn hier ook allebei gevestigd. Ook rond Sint-Katelijne-Waver zit openluchtgroenteteelt en kleinere gebiedjes in de (Schelde-)polders.