In opdracht van het Europese Informatienet voor Landbouwbedrijven (ILB Verordening nr.79/65/EEG) worden van een 600-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven bedrijfseconomische, technisch-economische en milieukundige gegevens verzameld. Dit gebeurt in het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) dat beheerd wordt door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Bij de selectie van de bedrijven voor het LMN wordt getracht representatief te zijn voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Bij het uittekenen van het Vlaamse landbouwbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de gevolgen van het beleid voor de individuele bedrijven. Om die gevolgen goed te kunnen inschatten zijn gedetailleerde gegevens uit de praktijk van cruciaal belang. De gegevens die verzameld worden voor de bedrijfseconomische boekhouding vormen dan ook de ideale basis voor dergelijke studies en evaluaties. Het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is de belangrijkste bron van representatieve gegevens over de Vlaamse land- en tuinbouw. De anonieme gegevens worden dagelijks gebruikt bij de beleidsvoorbereiding.

De verzamelde gegevens worden o.a. gebruikt bij verschillende economische en milieu-analyses, waarbij de gegevens in de meeste gevallen worden geëxtrapoleerd naar de populatie. Hieronder kan u enkele voorbeelden van deze analyses terugvinden.

Als u meer wilt weten over de bedrijfseconomische boekhouding of het Landbouwmonitoringsnetwerk kan u terecht op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Enkele indicatoren op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk