Het rapport gaat dieper in op de belangrijkste economische resultaten van de grondteelt van kropsla en alternatieve sla op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) voor de periode 2010-2012. Het rapport focust op de slateelt in serres. De beschrijving gebeurt op het niveau van een ronde, de periode vanaf het planten van de sla tot en met de oogst.

Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over de kostprijs en de rentabiliteit van landbouwproducten. Dit rapport gaat dieper in op de belangrijkste economische resultaten van de grondteelt van kropsla en alternatieve sla (eikenbladsla rood of groen, Romeinse sla, Lollo Bionda en Lollo Rossa) op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) voor de periode 2010-2012. Het rapport focust op de slateelt in serres. De beschrijving gebeurt op het niveau van een ronde (de periode vanaf het planten van de sla tot en met de oogst), en niet op het niveau van het volledige bedrijf.

Uit de resultaten op jaarbasis blijkt onder meer dat de opbrengsten, het bruto saldo en het familiaal arbeidsinkomen per ronde hoger liggen voor alternatieve sla dan voor kropsla. Vooral in 2012 is het verschil erg groot.