Na extrapolatie van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven uit LMN komt het geschatte  kunstmestgebruik door de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in 2020 op 18,5 miljoen kg stikstof (N). Op die bedrijven nemen de granen 57%, de aardappelen 13%, bieten 9%, maïs 9% en overige gewassen (inclusief grasland in voor- en nateelt en serreteelten) 6%, van het N-gebruik in. De bieten omvatten zowel de suiker- als voederbieten. 

De kengetallen van de belangrijkste akkerbouwgewassen van alle LMN-bedrijven met deze akkerbouwgewassen is terug te vinden bij de algemene indicator Kunstmestgebruik: stikstof.