Na extrapolatie van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven uit LMN komt het geschatte K-kunstmestgebruik door de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in 2020 op 6,9 miljoen kg kalium (K). Op die bedrijven nemen aardappelen 44%, bieten 21%, maïs 15%, overige gewassen (inclusief grasland in voor- en nateelt en serreteelten) 13% en granen 5% van het K-gebruik in. 

De kengetallen van de belangrijkste akkerbouwgewassen van alle LMN-bedrijven met deze akkerbouwgewassen is terug te vinden bij de algemene indicator Kunstmestgebruik: kalium.