Na extrapolatie van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven uit LMN komt het geschatte  kunstmestgebruik door de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in 2020 op 348 ton fosfor (P). Op die bedrijven nemen de aardappelen 43%, overige gewassen (inclusief grasland in voor- en nateelt, serreteelten en granen) 19%, bieten 18% en maïs 17% van het P-gebruik in. 

De kengetallen van de belangrijkste akkerbouwgewassen van alle LMN-bedrijven met deze akkerbouwgewassen is terug te vinden bij de algemene indicator Kunstmestgebruik: fosfor.