Het familiaal arbeidsinkomen (FAI) is gelijk aan het verschil tussen het bedrijfsinkomen en de aangerekende vergoeding voor grond en bedrijfskapitaal (fictieve pacht en fictieve rente). Fictief wil zeggen dat deze kosten aangerekend worden, maar er geen uitbetalingen tegenover staan. 

Voor meer info hierover én voor de definities van de gehanteerde inkomensindicatoren verwijzen we naar de methodologiepagina rond inkomensindicatoren