Het nettobedrijfsresultaat is gelijk aan het verschil tussen het familiaal arbeidsinkomen en de aangerekende vergoeding voor de eigen arbeid geleverd door de bedrijfsleider en (eventuele) meewerkende gezinsleden (vergoeding eigen arbeid). Naast het in rekening brengen van de factorkosten en de betaalde factorkosten, krijgen voor de berekening van het NBR alle familiale productiefactoren krijgen een ‘voldoende’ vergoeding, naast het grond- en bedrijfskapitaal dus ook de familiale arbeid.

Voor meer info hierover én voor de definities van de gehanteerde inkomensindicatoren verwijzen we naar de methodologiepagina rond inkomensindicatoren