De grafiek geeft de gemiddelde gerealiseerde producentenprijzen van biologische eieren weer.  Het gaat om de gemiddelde groothandelsprijzen voor klasse A (M+L) uitgedrukt in euro/100 kg. De prijzen zijn afkomstig van de meldingsplichtige pakstations.