Het aantal biologische landbouwers in Vlaanderen neemt toe. In vijftien jaar tijd is hun aantal gestegen van 232 tot 593 (+150%). In het merendeel van de Vlaamse steden en gemeenten is intussen een of meerdere biologische landbouwbedrijven actief.

Eind 2020 stonden er 593 landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie . Dat is een stijging met 6% ten opzichte van 2019. Er zijn 55 nieuwkomers, terwijl 27 landbouwers hun bioproductie hebben stopgezet. Twee derde van de biolandbouwbedrijven opereert volledig biologisch, bij een derde zijn er nog gangbare activiteiten op het bedrijf.

De provincie West-Vlaanderen telt het grootste aantal biolandbouwbedrijven. Vlaams-Brabant tekent voor het meeste nieuwe aanmeldingen in 2020. In het merendeel van de Vlaamse steden en gemeenten zijn een of meerdere biologische landbouwbedrijven actief.

Op gemeentelijk niveau zien we dat er verschillende streken zijn waar we een hogere concentratie aan biolandbouwers vinden dan elders. In de Westhoek is er bijvoorbeeld een cluster van gemeenten met meer dan 4 biolandbouwers. Ook in het grensgebied tussen Hageland, Haspengouw en Limburgse Kempen vinden we verschillende gemeenten met een hoger aantal biologische landbouwbedrijven dan gemiddeld.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: land- en tuinbouwbedrijven.