Steeds meer landbouwbedrijven in Vlaanderen zijn gecertificeerd voor biologische productie. Sinds 2007 is hun aantal gestegen van 230 tot 621 (+170%). In het merendeel van de Vlaamse steden en gemeenten vinden we intussen een of meerdere biologische landbouwbedrijven.

Eind 2021 stonden er 621 landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie . Dat is een stijging met 5% ten opzichte van 2020. Er zijn 67 nieuwe bioproducenten, terwijl 44 landbouwers hun bioproductie hebben stopgezet. Ruim twee derde van de bioboeren die in 2021 actief waren, produceert enkel biologisch. Bij een derde zijn er ook nog gangbare activiteiten op het bedrijf.

West-Vlaanderen telt in absolute cijfers het grootste aantal biolandbouwbedrijven, maar Limburg heeft met een nettogroei van 9% de sterkste toename in aantal biolandbouwers. Vlaams-Brabant is de provincie met het hoogste aandeel bioboeren (4,4%). In het merendeel van de Vlaamse steden en gemeenten zijn intussen een of meerdere biologische landbouwbedrijven actief.

Op gemeentelijk niveau zien we verschillende streken met een grotere concentratie aan biolandbouwers dan elders. In de Westhoek is er bijvoorbeeld een cluster van gemeenten met een hoger aantal bioboeren, net als rond Deinze en Gent. Ook in het grensgebied tussen Hageland en Haspengouw vinden we verschillende gemeenten met een hoger aantal biologische landbouwbedrijven dan gemiddeld.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: land- en tuinbouwbedrijven.