Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt hervormd. Verschillende onderdelen van het beleid wijzigen in 2014, zo ook de rechtstreekse steun en het plattelandsontwikkelingsbeleid. De studie maakt op basis van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie een inschatting van de mogelijke impact van de hervorming op de biologische landbouw in Vlaanderen. In eerste instantie wordt bekeken hoeveel Pijler I- en II-steun er in het huidige GLB naar de biolandbouwers gaat.

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is aan zijn volgende hervorming toe. Vanaf 2014 zullen de verschillende onderdelen van het beleid aangepast worden, dus ook de rechtstreekse steun en het plattelandsontwikkelingsbeleid. In deze studie wordt op basis van de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie de mogelijke impact van de hervorming van het GLB ingeschat voor de biologische landbouw in Vlaanderen. Daartoe wordt er in eerste instantie nagegaan hoeveel pijler I- en II-steun er in het huidige GLB naar biolandbouwers gaat.