Voor het duurzaam maken van landbouw zijn (systeem)innovaties vereist. Het rapport gaat vanuit het theoretische kader over leren in ordes na hoe de pioniersrol van biologische landbouw in de verduurzaming van de landbouw, versterkt kan worden. Een eerste vaststelling is dat de gangbare en de biologische landbouw van elkaar kunnen leren. Een tweede vaststelling is dat in het huidige kennissysteem verschillende leerkansen niet worden gegrepen. Op basis van tien interviews licht het rapport toe hoe de kennisverspreiding en –communicatie om landbouwers efficiënter te laten werken, verbeterd kan worden. Daarnaast staat het ook stil bij hoe de kennisuitwisseling tussen beide landbouwsystemen beter kan lopen, hoe de context een invloed heeft op het omschakelingsproces naar biologische landbouw en hoe het leertraject van biologische landbouwers verloopt.

Landbouw duurzamer maken, vereist (systeem)innovaties. Dit rapport gaat vanuit het theoretisch kader over leren in ordes na hoe de pioniersrol versterkt kan worden die biologische landbouw heeft in de verduurzaming van de landbouw. Een eerste vaststelling is dat niet alleen gangbare landbouw van biologische kan leren, maar dat er leerkansen bestaan in beide richtingen. Een tweede vaststelling is dat het huidige kennissysteem een aantal kenmerken vertoont waardoor verschillende leerkansen niet gegrepen worden. Dat geldt zowel voor de biologische als de gangbare landbouw.

Op basis van tien interviews licht het rapport toe waar er verbeteringen mogelijk zijn in de kennisverspreiding en –communicatie om landbouwers efficiënter te laten werken. Daarnaast staat het ook stil bij hoe de kennisuitwisseling tussen beide landbouwsystemen te verbeteren is, hoe de context een invloed heeft op het omschakelingsproces naar biologische landbouw en hoe het leertraject van biologische landbouwers verloopt. Tot slot blijkt het huidige kennissysteem het onderzoekers moeilijk te maken om de beperkingen van het leervermogen van het systeem te overstijgen. Instituties, structuren en de context spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen, delen en uitwisselen van kennis. Noodzakelijke veranderingen vinden zo moeilijk of niet plaats. Over en door die structuren verbanden leggen, vraagt de nodige aandacht.