In 2022 stagneert de aangroei van het biologisch areaal in Vlaanderen. De bio-oppervlakte bedraagt nu 9.977 hectare en maakt 1,6% uit van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. 

Aan het eind van 2022 omvat het totale biologisch areaal (bio en omschakeling) in Vlaanderen 9.977 hectare. Dat is een toename met slechts 1,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. 84% van de bio-oppervlakte is al volledig biologisch, de rest is areaal in omschakeling naar bio. De grootste bioarealen vinden we in de provincies West- en Oost-Vlaanderen: samen vertegenwoordigen zij 47% van de totale biologische oppervlakte. West-Vlaanderen is tevens de enige provincie waar het bioareaal groeit t.o.v. 2021 (+1%). De provincie met het hoogste bioaandeel blijft Limburg (2%), West-Vlaanderen heeft het laagste bioaandeel (1,3%). 

Op gemeentelijk niveau zien we meerdere clusters met een hoger dan gemiddeld aandeel aan bioareaal. In het grensgebied tussen Hageland en Haspengouw liggen bijvoorbeeld verschillende steden en gemeenten met meer dan 3% aan bioareaal. Ook stad Antwerpen en omliggende gemeenten, evenals gemeenten in de Noorderkempen, in de Denderstreek, in het Pajottenland, in de Zennevallei ten zuidwesten van Brussel, in het Dijleland en in de Westhoek tekenen hogere percentages aan biologische oppervlakte op dan gemiddeld.

Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat de landbouwpercelen die gebruikt worden voor de kaartweergave toegewezen zijn aan de gemeente waar de bedrijfszetel van de landbouwer gelegen is. Door de combinatie van databronnen heeft dit soms vreemde gevolgen. De waarde 'empty' op de kaart verwijst bijvoorbeeld naar gemeenten waarvoor Statbel geen gegevens heeft over de aanwezige cultuurgrond, maar waarop door de biocontroleorganen mogelijk wel bioareaal geregistreerd is. Ook worden arealen die eigendom zijn van niet-Vlaamse bedrijven niet weergegeven op deze kaart. 

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: land- en tuinbouwbedrijven.