Sinds 2007 is de totale Vlaamse biologische oppervlakte bijna verdrievoudigd tot 9.823 hectare. In 2021 maakte het bioareaal ongeveer 1,6% uit van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte.

In 2021 omvatte het totale biologisch areaal (bio en omschakeling) in Vlaanderen 9.823 hectare. Dat is een stijging met 8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een kwart hiervan (2.427 hectare) is areaal in omschakeling naar bio. De grootste bioarealen vinden we in de provincies West- en Oost-Vlaanderen: samen vertegenwoordigen zij 48% van de totale bio-oppervlakte. West-Vlaanderen is tevens de provincie met de sterkste toename in bioareaal (+16% t.o.v. 2020), terwijl Limburg het hoogste aandeel biologische oppervlakte heeft (2%).

Op gemeentelijk niveau zien we meerdere clusters met een hoger dan gemiddeld aandeel aan bioareaal. In het grensgebied tussen Hageland en Haspengouw liggen bijvoorbeeld verschillende steden en gemeenten met meer dan 3% aan bioareaal. Ook stad Antwerpen en omliggende gemeenten, evenals gemeenten in de Noorderkempen, in de Denderstreek, in het Pajottenland, in de Zennevallei ten zuidwesten van Brussel, in het Dijleland en in de Westhoek tekenen hogere percentages aan biologische oppervlakte op dan gemiddeld.

Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat de landbouwpercelen die gebruikt worden voor de kaartweergave toegewezen zijn aan de gemeente waar de bedrijfszetel van de landbouwer gelegen is. Door de combinatie van databronnen heeft dit soms vreemde gevolgen. De waarde 'empty' op de kaart verwijst bijvoorbeeld naar gemeenten waarvoor Statbel geen gegevens heeft over de aanwezige cultuurgrond, maar waarop door de biocontroleorganen mogelijk wel bioareaal geregistreerd is.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: land- en tuinbouwbedrijven.