In vijftien jaar tijd is de totale Vlaamse bio-oppervlakte met bijna 5.900 hectare (+180%) uitgebreid tot 9.124 hectare. In 2020 maakt het bioareaal ongeveer 1,5% uit van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. 

In 2020 beslaat het totale biologisch areaal (bio en omschakeling) in Vlaanderen 9.124 hectare. Dat is een stijging met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een kwart hiervan (2.142 hectare) is areaal in omschakeling naar bio. Het grootste bioareaal vinden we in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn de provincies met de sterkste toename in bio-oppervlakte tegenover 2019 (+14%).

Bekijken we het bioareaal op gemeentelijk niveau, dan zien we clusters van steden en gemeenten met een hoger aandeel aan bioareaal dan gemiddeld, bijvoorbeeld Antwerpen en omliggende gemeenten, het grensgebied tussen Hageland en Haspengouw, gemeenten in de Westhoek en een aantal gemeenten in het Pajottenland en de Zennevallei ten zuidwesten van Brussel. 

Belangrijke kanttekening hierbij is dat de landbouwpercelen die gebruikt worden voor deze kaartweergave toegewezen zijn aan de gemeente waar de bedrijfszetel van de landbouwer gelegen is. Door de combinatie van databronnen heeft dit soms eigenaardige gevolgen. De waarde 'empty' op de kaart verwijst bijv. naar gemeenten waar volgens Statbel geen cultuurgrond meer aanwezig is, maar waarop door de biocontroleorganen mogelijk wel bioareaal geregistreerd is.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: land- en tuinbouwbedrijven.