De Vlaamse gespecialiseerde fruitbedrijven kennen in 2019 een geschat gebruik van 0,9 miljoen kg actieve stof aan gewasbeschermingsmiddelen. Fungiciden zijn in 2019 goed voor 57% van het totale geschatte gebruik in de fruitteelt..

Het geëxtrapoleerde gebruik van gewasbescherming door de gespecialiseerde fruitbedrijven bedraagt in 2019 904 ton actieve stof ofwel 26% van het totale landbouwgebruik. Bij de berekening van de hoeveelheid actieve stof worden alle erkende gewasbeschermingsproducten in rekening gebracht en dus ook deze die weinig tot geen milieudruk tot gevolg hebben. In de fruitteelt worden met IPM-technieken frequent fysische bestrijdingsmiddelen toegepast, welke ook in de biologische teelt toegelaten zijn, zoals de actieve stof kaoline. 

In de fruitteelt worden voornamelijk fungiciden gebruikt, onder meer tegen schurft, witziekte en botrytis. Het aandeel fungiciden schommelt afhankelijk van het weer van jaar tot jaar. In 2019 bedroeg het 57%, terwijl het gemiddeld 60% was over de periode 2011-2018. Het aandeel insecticiden schommelt voor die periode rond de 13% en bedraagt 12% in 2019. Het insecticidengebruik ligt laag door het succes van feromoonverwarring en andere geïntegreerde gewasbeschermingstechnieken. In hetzelfde jaar bedraagt het aandeel herbiciden 5%. Hun gebruik heeft tot doel de voet van de fruitbomen vrij te houden van onkruid.