Het totale netto primaire energiegebruik door de landbouwsector stijgt in 2021 naar 31.161 terajoule (TJ). Aardgas is de belangrijkste energiedrager in de land- en tuinbouw met 81%. De groentesector onder glas is de grootste energiegebruiker met 51%.

In 2021 bedraagt het totale netto primaire energiegebruik door de landbouwsector 31.161 terajoule (TJ). Aardgas is de belangrijkste energiedrager in de land- en tuinbouw met 81% in 2021. Deze trend vloeit voort uit een combinatie van hoge olieprijzen, de promotie door de Vlaamse overheid van aardgas als schoonste fossiele brandstof en de opkomst van WKK’s (warmte-krachtkoppelingsinstallaties) die meestal op aardgas werken (primaire energiebron). Het aandeel lichte stookolie, LPG en benzine bedraagt 27% en het aandeel biomassa 7%. Zware stookolie en steenkool zijn telkens nog goed voor 1%.

Vanaf 2010 is de Vlaamse landbouw door warmte-krachtkoppelingsinstallaties en zonnepanelen een nettoproducent van elektriciteit geworden. In 2021 plaatst de landbouw met andere woorden 5.102 TJ meer op het net dan dat hij afneemt. De landbouwsector produceert in 2021 door de WKK-installaties in eigen beheer netto 10.610 TJ elektriciteit. Van deze geproduceerde energie verkoopt de landbouwsector 8.583 TJ aan het net, de overige 2.027 TJ verbruiken de bedrijven zelf.

De onderstaande figuur toont dat de gespecialiseerde groentesector onder glas de grootste energiegebruiker is met 51% in 2021. De sierteeltsector onder glas is nog eens goed voor 6%. De categorie overige landbouwbedrijven nemen 13% voor hun rekening. Het aandeel van de gespecialiseerde melkvee- en varkenshouderij bedraagt respectievelijk 8% en 7%. De akkerbouwsector is goed voor 5%. De overige tuinbouw, vleesvee en de fruit- en groentesector in openlucht zijn kleine verbruikers met respectievelijk 4%, 3%, 2% en 0,4%.