Het totale netto primaire energiegebruik door de gespecialiseerde glastuinbouwsector bedraagt 18.492 Terajoule (TJ) in 2021. De groentesector onder glas is binnen de landbouw de grootste energiegebruiker met 51%. Aardgas is de belangrijkste energiedrager in de glastuinbouw. Sinds 2012 is het gebruik ervan in Terajoules met 76% gestegen.

Het netto energiegebruik door de gespecialiseerde groente- en sierteeltbedrijven onder glas bedraagt in 2021 respectievelijk 16.469 TJ en 2.022 TJ. Dat is 51% en 6% van het totale netto energiegebruik door de land- en tuinbouwbedrijven. De energie wordt vooral gebruikt voor verwarming van de kassen. Daarnaast neemt de oppervlakte belichte teelt toe.

De gespecialiseerde bedrijven in groenten en sierteelt onder glas zijn de grootste energiegebruikers binnen de landbouw, maar zijn samen ook een netto elektriciteitsproducent. Deze bedrijven leveren samen dus meer elektriciteit aan het net dan dat ze er van afnemen. Dat is te verklaren doordat warmte-krachtkoppelingsinstallaties (WKK’s) in eigen beheer vooral zijn geplaatst op groentebedrijven onder glas. Deze situatie is gegroeid door VLIF-investeringssteun en de WKK- en groenestroomcertificatenregeling in het verleden. In 2021 zetten de glastuinbouwbedrijven 7.801 TJ door WKK’s geproduceerde elektriciteit op het net.

Aardgas is de dominante energiedrager voor WKK-installaties in de glastuinbouw. Aardgas is dan ook de meest aangekochte brandstof. Het aantal Terajoules uit aardgas is met 76% gestegen in 2021 in vergelijking met 2012. Lichte stookolie is goed voor 2%. Biomassa en steenkool nemen telkens 1% voor hun rekening. Warmte wordt slechts beperkt aangekocht omdat er weinig WKK-installaties in samenwerking met een elektriciteitsproducent zijn.