De Vlaamse gespecialiseerde akkerbouwbedrijven kennen in 2020 een geschat gebruik van 0,9 miljoen kg actieve stof aan gewasbeschermingsmiddelen. Herbiciden zijn in 2020 goed voor 39% van het totale geschatte gebruik in de akkerbouw.

De Vlaamse gespecialiseerde akkerbouwbedrijven kennen in 2020 een geschat gebruik van 904 ton actieve stof aan gewasbeschermingsmiddelen. Herbiciden zijn in 2020 goed voor 39% van het totale gebruik in de akkerbouw. Dat is 2% minder dan het gemiddelde over de periode 2012-2019. Het lagere gebruik is te verklaren door de droge omstandigheden in het voorjaar. Het aandeel fungiciden komt in 2020 30% en het aandeel insecticiden op 10%. De andere gewasbeschermingsmiddelen (21%) bevatten o.a. groeiregulatoren voor graangewassen (om stengelgroei en legering door wind en regen af te remmen) en kiemremmers voor aardappelen.