Deze pagina bevat de cijfers op bedrijfsniveau voor de bedrijven gespecialiseerd in groenten openlucht en biedt inzicht in de economische situatie van het volledige bedrijf. De cijfers bieden een overzicht van opbrengsten, kosten en marges. Deze economische resultaten worden aangevuld met een aantal structuurbeschrijvende parameters.

Vanuit het beleid en de verschillende stakeholders in de land- en tuinbouw is er een grote vraag naar cijfers voor de verschillende sectoren en inzicht in de economische situatie; ook die op niveau van het volledige bedrijf voor de gespecialiseerde sectoren. Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), beheerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid, levert hieraan een grote bijdrage.

De cijfers, zoals hier weergegeven, bieden een overzicht van opbrengsten, kosten en marges van de bedrijven gespecialiseerd in groenten openlucht. De cijfers zijn op bedrijfsniveau. Deze economische resultaten worden aangevuld met een aantal structuurbeschrijvende parameters. De hier gepubliceerde cijfers zijn steeds de meest recente cijfers.

De cijfers zijn op bedrijfsniveau en geven een beeld van de economische situatie van het volledige bedrijf. De gegevens worden hiervoor geëxtrapoleerd naar de totale Vlaamse bedrijven met openluchtgroenten (zie extrapolatie van LMN naar Vlaamse landbouw ), zodat ze representatief zijn voor de beroepsmatige Vlaamse bedrijven met openluchtgroenten. Voor de analyse van de bedrijfsresultaten worden enkel gespecialiseerde bedrijven (op vlak van specialisatie ) in rekening gebracht.

De gebruikte methodes en definities voor de resultaten uit het LMN zijn te vinden op de methodologiepagina en het bijhorende methodologiedocument. 

De cijfers op bedrijfsniveau op deze website zijn geëxtrapoleerd, wat wil zeggen dat de resultaten van de steekproef (LMN) worden opgeschaald naar de populatie. De cijfers zeggen dan ook iets over de rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouw.

Met de opmaak van de cijfers voor boekjaar 2020 is hiervoor een methodologie-aanpassing gedaan. Een tweede aspect is dat sinds de opmaak van de resultaten van boekjaar 2020 ook datacorrecties in voorgaande boekjaren bij een update van de cijfers meegenomen worden. Dat was in het verleden niet het geval. De cijfers van eerdere boekjaren stonden toen 'vast'.

Door de aangepaste extrapolatie en het toelaten van de correctie van de cijfers van voorgaande jaren zijn de nieuwe cijfers niet zomaar meer te vergelijken met de voorgaande publicaties van deze cijfers. Mogelijke datacorrecties (verbeteringen van de data) gaan ook in de toekomst een rol blijven spelen. In praktijk zullen het echter vooral de recentste boekjaren zijn waarbij dit voorvalt. Deze aanpassingen kunnen enkel leiden tot meer correcte gegevens.