In Vlaanderen en België zijn 15 onderzoeks- en kennisinstellingen actief rond insectenonderzoek.

De 15 Vlaamse en Belgische onderzoeks- en kennisinstellingen die actief zijn rond insectenonderzoek hebben samen sinds 2015 al 58 onderzoeksprojecten op de teller staan. Dit onderzoek gaat voornamelijk over de valorisatie van nevenstromen, rendement en nutritionele kwaliteiten van insecten als feed en food. Daarnaast krijgt ook voedselveiligheid aandacht. De grote aandacht naar valorisatie van nevenstromen in het onderzoek mag niet verbazen, want insecten hebben heel wat potentieel om een grote rol te spelen in de toekomstige circulaire economie door hun capaciteit om laagwaardige nevenstromen om te zetten in hoogwaardige eiwitbronnen. Dit potentieel om nevenstromen te valoriseren is het grootste bij de zwarte soldatenvlieg, of ook wel Black Soldier Fly of BSF genoemd. Deze krijgt dan ook het meeste aandacht in onderzoeksprojecten, gevolgd door de meelworm, of een combinatie van beide. Qua toepassingen kreeg dierenvoeding in het verleden het meeste aandacht binnen het onderzoek. De aandacht voor de rol van insecten in humane voeding stijgt wel doorheen de jaren. Meer informatie over deze onderzoeksprojecten vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw/insecten.

Opmerking: bij de insectensoort houdt de categorie ‘allerlei’ in dat er meerdere insectensoorten aan bod komen in dit onderzoeksproject (bv. zwarte soldatenvlieg én meelworm). De categorie ‘andere’ betreft andere insectensoorten dan de zwarte soldatenvlieg, de meelworm, de krekel of de sprinkhaan (bv. zijderups, wasmot, huisvlieg…).

Bij het thema van het onderzoek verwijst de categorie ‘andere’ voornamelijk naar biotechnische toepassingen zoals de rol van vetten en chitine uit insecten in bijvoorbeeld coatings, gezichtscrèmes, schoonmaakproducten… De categorie ‘niet bepaald’ betreft meestal onderzoek rond de insectenkweek zelf, los van de toepassing in een latere fase (bv. projecten rond opschaling, automatisering).