In Vlaanderen en België zijn 15 onderzoeks- en kennisinstellingen actief rond insectenonderzoek.

De 15 Vlaamse en Belgische onderzoeks- en kennisinstellingen die actief zijn rond insectenonderzoek hebben samen sinds 2015 al 63 onderzoeksprojecten op de teller staan. Meer dan de helft van de onderzoeksprojecten zet in op de valorisatie van nevenstromen en rendement. Daarnaast krijgen ook de thema's nutritionele kwaliteit van insecten als diervoeder en humane voeding, voedselveiligheid en milieuduurzaamheid aandacht.

De grote aandacht naar valorisatie van nevenstromen in het onderzoek mag niet verbazen, want insecten hebben heel wat potentieel om een grote rol te spelen in de toekomstige circulaire economie door hun capaciteit om laagwaardige nevenstromen om te zetten in hoogwaardige eiwitbronnen. Dit potentieel om nevenstromen te valoriseren is het grootste bij de zwarte soldatenvlieg, of ook wel Black Soldier Fly of BSF genoemd. Deze krijgt dan ook het meeste aandacht in onderzoeksprojecten, gevolgd door de meelworm, of een combinatie van beide.

Qua toepassingen krijgt de brede toepassing ‘bio-economie’ het meeste aandacht, gevolgd door diervoeding en humane voeding. De redenen dat dit thema het meeste aandacht krijgt in onderzoek, is enerzijds te wijten aan een gewijzigde methodologie van deze inventarisatie: de tot in 2023 benoemde categorie ‘andere’ is quasi volledig overgenomen door de categorie ‘bio-economie’. Daarnaast zijn er het laatste jaar ook voornamelijk projecten rond de valorisatie van frass (bv. project Rese(c)t), olie (bv.project PINSO) en chitine (bv. project CHITINERY) bijgekomen. Ongeveer een derde van de projecten is meer fundamenteel (bv. duurzaamheid) of algemeen (bv. automatisering), en is dus niet gericht op een bepaalde toepassing (categorie ‘niet bepaald’). Meer informatie over de inhoud van deze onderzoeksprojecten vindt u in de rubriek ‘onderzoeksprojecten’ op  www.vlaanderen.be/landbouw/insecten.

Opmerking: bij de insectensoort houdt de categorie ‘allerlei’ in dat er meerdere insectensoorten aan bod komen in dit onderzoeksproject (bv. zwarte soldatenvlieg én meelworm). De categorie ‘andere’ betreft andere insectensoorten dan de zwarte soldatenvlieg, de meelworm, de krekel of de sprinkhaan (bv. zijderups, wasmot en huisvlieg).

Bij het thema van het onderzoek verwijst de categorie ‘bio-economie’ voornamelijk naar biotechnische toepassingen zoals de rol van frass als bodemverbeteraar in plantaardige sectoren, of de rol van vetten en chitine uit insecten in bijvoorbeeld coatings, gezichtscrèmes, schoonmaakproducten, enz. De categorie ‘niet bepaald’ betreft meestal onderzoek rond de insectenkweek zelf, los van de toepassing in een latere fase (bv. projecten rond duurzaamheid, opschaling, automatisering).