Insecten worden in België vooral gebruikt in voeding voor de mens en als voeder voor landbouw- of huisdieren.

Insecten kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren of om organische reststromen te verwerken. Insecten zijn immers een hoogwaardige bron van eiwitten, energie, vetten en mineralen. 

Humane voeding komt voor elke activiteit (productie, verwerking en vermarkting) het meest voor. Er zijn ook een aantal bedrijven die inzetten op de productie en vermarkting voor diervoeding en petfood.

Onderstaande figuur geeft het aantal bedrijven van de insectensector weer, opgedeeld volgens toepassing. We onderscheiden 3 toepassingen en een restcategorie: humane voeding, diervoeding (voor landbouwhuisdieren) en petfood (voor hobbydieren).