Sinds enkele jaren is er in Europa en België een groeiende interesse om insecten te gebruiken voor toepassingen in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren en in de verwerking van organische reststromen. Het rapport geeft een overzicht van het lopende onderzoek naar de kweek van insecten in België, geeft een beeld van de commerciële bedrijven die met insectenteelt bezig zijn en somt de knelpunten op.

Sinds enkele jaren groeit in Europa en België de interesse om insecten te benutten voor heel wat toepassingen zoals in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren of om organische reststromen te verwerken. Insecten zijn immers een hoogwaardige bron van eiwitten, energie, vetten en mineralen. Gezien de explosie van de wereldbevolking kunnen ze een deel van de oplossing van het voedselprobleem aanreiken.

In België zijn een tiental actoren actief die het potentieel van insecten proberen te valoriseren. Daarbij handelt het vooral om onderzoeksinitiatieven.

Afgeleide producten van insecten verschijnen sinds kort in de winkelrekken. Restaurants die insecten op het menu aanbieden, zijn zeer schaars.

Insectenkwekerijen – drie in België – zijn nog een randverschijnsel. Hun productie is op dit ogenblik nog beperkt. Ook de afzetmarkt is nog klein.

De voornaamste knelpunten liggen op het wetgevende vlak. Zowel in de Europese als de Belgische regelgeving botst het gebruik van insecten in voeder of voedsel nog op beperkingen. In België bestaat er momenteel een gedoogbeleid om een aantal insectensoorten voor voedsel te gebruiken, waardoor ons land, samen met Nederland en Frankrijk, een pioniersfunctie vervult.

Ook dient nog heel wat kennis opgebouwd te worden. In veevoer verwerkt lijken insecten alvast over draagvlak te beschikken.