De meelworm is de populairste insectensoort voor zowel productie als verwerking. De krekel is dan weer de populairste soort voor vermarkting.

Onderstaande figuur geeft het aantal bedrijven van de insectensector in België weer, opgedeeld volgens insectensoort.