In 2024 zijn er in België 32 bedrijven die insecten kweken, verwerken of vermarkten.

In België zijn er op 27 juni 2024 32 bedrijven die insecten kweken, verwerken of vermarkten en dit voor verschillende toepassingen zoals voor verwerking in humane voeding, veevoeding of voeding voor gezelschapsdieren (petfood). Sinds 2024 is ‘bio-economie’ een vierde toepassing die we hier oplijsten. Deze toepassing staat los van de voedingsketen (food en feed) en focust op technische toepassingen van insecten, zoals de ontwikkeling van biogebaseerde materialen (olie, surfactanten, enz.) uit vetten en chitine, en bodemverbeteraars uit frass.

25 van de 32 bedrijven liggen in Vlaanderen. Antwerpen en West-Vlaanderen huisvesten met respectievelijk 9 en 8 bedrijven de meeste insectenbedrijven.

Bedrijven combineren meestal verschillende activiteiten op één bedrijf (productie, verwerking, vermarkting). Er zijn echter ook bedrijven die zich specialiseren in één kernactiviteit. 

Onderstaande figuur geeft het aantal bedrijven per provincie en activiteit weer.
Hierbij hanteren we volgende onderscheid tussen kweken, verwerken en vermarkten van insecten:

  • Kweken: de productie van (eitjes/larven van) insecten, inclusief primaire verwerking van de insecten door methoden die de insecten niet wezenlijk veranderen, zoals koelen, invriezen, diepvriezen of het gebruik van gas (CO2). 
  • Verwerken: de verwerking van insecten tot voedermiddelen voor mens of dier, bestemd om te worden gebruikt voor orale vervoedering, hetzij rechtstreeks, hetzij na bewerking, hetzij bij de bereiding van mengvoeders of als draagstoffen in voormengsels. Deze verwerking gaat verder dan bovenstaande primaire verwerking. 
  • Vermarkten: in de handel brengen van insecten of levensmiddelen op basis van insecten (B2C).