In het vierde kwartaal van 2023 stijgt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector na een continue daling eerder in het jaar. De economische situatie blijft boven de referentieperiode 2017-2021.

De index van het actuele brutosaldo stijgt van 121,7 in het derde kwartaal van 2023 naar 131,3 in het vierde kwartaal van 2023. Het voortschrijdend brutosaldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, daalt wel verder van 161,3 naar 140,0. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2017-2021 die overeenkomt met waarde 100. De referentieperiode schuift elk kalenderjaar één jaar op.

De melkprijs neemt na eerdere dalingen toe in het vierde kwartaal van 2023, een trend die we jaarlijks vaak zien terugkomen. De gemiddelde kwartaalprijs stijgt van 39,47 euro per honderd liter in het derde kwartaal van 2023 naar 41,79 euro per honderd liter in het vierde kwartaal van 2023. Dat is een stijging van 2,32 euro per honderd liter of +5,9%.

In het vierde kwartaal van 2023 bedragen de opbrengsten gemiddeld 47,38 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 23,54 euro per honderd liter. Het brutosaldo bedraagt zo 23,84 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 11,18 euro per honderd liter. De economische parameters liggen allemaal boven het vijfjarig gemiddelde van 2017-2021.

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2013 tot en met het vierde kwartaal van 2023 (van oktober tot december). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd.