Vlaanderen is een netto-exporteur van agrarische producten. De invoer bedraagt in 2020 32,6 miljard euro en de uitvoer 38,9 miljard euro. Het handelssaldo ligt daarmee op +6,3 miljard euro. 

De agrohandel is minder hard getroffen door de coronacrisis dan de totale Vlaamse handel: de totale uitvoer van goederen slonk in 2020 met 8%, de invoer met 10%. Bij de agrarische producten daalde de uitvoer met 0,8%, terwijl de invoer er met 1,6% op vooruitging. 

De akkerbouwproducten zijn met voorsprong de belangrijkste productgroep voor de agrohandel. De uitvoer is goed voor 14,6 miljard euro, de invoer voor 13,6 miljard euro. Bij de uitvoer staan de dierlijke (7,4 miljard euro) en de overige producten (7,0 miljard euro) op de plaatsen twee en drie, bij de invoer zijn dat de tuinbouwproducten (6,2 miljard euro) en de overige producten (5,6 miljard euro).

Vooral de dierlijke producten (met een saldo van +2,4 miljard euro) en de agro-industriële producten (+1,6 miljard euro) dragen bij tot het Vlaamse handelsoverschot. Ook de overige producten (+1,4 miljard euro) en de akkerbouwproducten (+1,0 miljard euro) noteren een duidelijk overschot. Bij tuinbouwproducten is het verschil tussen invoer- en uitvoerwaarde gering (saldo van -79 miljoen euro).

Het totale positieve saldo wijst erop dat de Vlaamse agrovoedingssector meerwaarde creëert. We voeren veel onbewerkte bulkproducten in (bv. cacao, tarwe, gerst, soja) en voeren in meer of mindere mate verwerkte producten uit (bv. chocolade, koekjes, bier, zuivel en vlees).

Vlaanderen voert veel akkerbouwproducten uit. Afgeleide producten, vooral van cacao en tabak, en graanproducten, zoals banketbakkerswerk, meel en deegwaren, zijn goed voor een export van respectievelijk 3,7 en 3,6 miljard euro. Daarna volgen dranken, vooral bier, pure alcohol en water en limonade (3,0 miljard euro), zuivel (2,9 miljard euro) en vers vlees (2,6 miljard euro).

Bij de import bestaat de top vijf uit afgeleide producten (2,6 miljard euro), overige gewassen, zoals cacao, koffie en tabak (2,4 miljard euro), zuivel (2,4 miljard euro), vers fruit (2,2 miljard euro) en dranken, vooral wijn, water en limonade (2,0 miljard euro).

Vlaanderen noteert een fors handelsoverschot bij cacaoproducten, vers vlees, aardappelbereidingen, bier, banketbakkerswerk en diepvriesgroenten. Een aanzienlijk handelstekort is er bij granen, oliën, koolzaad, wijn, koffie, vers fruit, vis en schaal- en weekdieren.

Nederland is de voornaamste afzetmarkt voor Vlaamse agrarische producten. Frankrijk volgt op korte afstand. Onze noorderburen zijn goed voor 7,6 miljard euro, onze zuiderburen voor 7,5 miljard euro. Nederland neemt meer zuivel, vleesbereidingen, levende dieren, vers fruit, vis, koolzaad en cacaoproducten af dan Frankrijk. Duitsland (5,7 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (3,3 miljard euro) prijken op de derde en vierde plaats. In de top 10 staan nog vier EU-lidstaten: Polen, Italië, Spanje en Luxemburg. De twee eerste niet-Europese landen zijn de Verenigde Staten en China, grote afnemers van respectievelijk bier en vlas.

Nederland exporteert naar Vlaanderen voor 9,6 miljard euro aan agrohandelsproducten en is daarmee veruit onze belangrijkste leverancier. Zuivelproducten zijn de voornaamste productgroep, gevolgd door oliën, cacaoproducten en veevoeders. Frankrijk (5,4 miljard euro) en Duitsland (3,3 miljard euro) staan op de tweede en derde plaats. Binnen de EU gelden Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, en Polen ook als bevoorrechte leveranciers. In de top tien staan drie niet-Europese landen: Brazilië, de Verenigde Staten en Ivoorkust. Brazilië levert fruitsappen, koffie en soja, de VS landbouwmaterieel, noten en tabak en Ivoorkust cacao en cacaoproducten.

De agrarische producten waren in 2020 volgens het nationale concept van de Nationale Bank van België goed voor 12,2% van de totale Vlaamse import en 14,4% van de totale export.

Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische in- en uitvoer van agrarische producten bedraagt volgens het communautaire concept van de Nationale Bank van België respectievelijk 84,8% en 84,9%. Ten opzichte van de vorige jaren is het aandeel van de import en export voor Vlaanderen nagenoeg hetzelfde gebleven.

Vlaanderen is ook een vooraanstaande speler in de Europese agrohandel. Het aandeel van Vlaanderen in de EU bedraagt 6,1% bij de invoer van agrarische producten en 6,4% bij de uitvoer ervan.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: agrarische handel.