Bij de rapportering over de handel in landbouwproducten (door het Departement Landbouw en Visserij en VLAM) wordt tot op heden steeds gerapporteerd op het niveau van België. De laatste jaren verschijnen hier en daar (vanuit bijvoorbeeld Flanders Investment and Trade en Studiedienst van de Vlaamse Regering) rapporten die verschillende facetten/sectoren van de Vlaamse handel beschrijven. VLAM stelde de vraag aan het Departement Landbouw en Visserij om na te gaan of er een methode uitgewerkt kan worden om ook te kunnen rapporteren over de Vlaamse agrohandel. Vertrekkende vanuit definities en de twee beschikbare databronnen, de Nationale Bank van België en Eurostat, worden in dit rapport verschillende methoden om de Vlaamse agrohandel te berekenen, uitgewerkt en getest. De verschillende methodes worden onderling vergeleken geëvalueerd.

Het Departement Landbouw en Visserij en VLAM rapporteren tot op heden over de handel in landbouwproducten steeds op het niveau van België. De laatste jaren verschijnen hier en daar (vanuit bijvoorbeeld Flanders Investment and Trade en Studiedienst van de Vlaamse Regering) rapporten die verschillende facetten of sectoren van de Vlaamse handel beschrijven.

VLAM stelde aan het Departement Landbouw en Visserij de vraag om na te gaan of er een methode uitgewerkt kan worden om ook te kunnen rapporteren over de Vlaamse agrohandel.

In het eerste deel van dit rapport gaan we na volgens welke methodologie gegevens over buitenlandse handel worden verzameld en hoe erover gerapporteerd wordt. Daarbij staan we stil bij de diverse concepten en de verschillen ertussen. Vertrekkende vanuit die definities en op basis van de twee beschikbare databronnen, de Nationale Bank van België en Eurostat, werken we verschillende methoden om de Vlaamse agrohandel te berekenen, uit en testen ze. Tot slot vergelijken we die methoden onderling en bepalen we welke methode de beste is om te rapporteren.