België heeft een open internationale economie, en dat geldt zeker voor de agrovoedingssector. Binnen Europa bekleedt België een vooraanstaande positie in de agrohandel.

De Belgische agrohandel wordt opgedeeld in vijf categorieën: akkerbouwproducten, tuinbouwproducten, dierlijke producten, agro-industriële producten (bv. bestrijdingsmiddelen en meststoffen) en andere producten (bv. vis en dranken). 

De belangrijkste landen waaruit België agroproducten invoert in 2022 zijn de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland (goed voor 58%) en de rest van de EU-27 (ruim 16%). Bijna 26% van de ingevoerde goederen is afkomstig van buiten de EU. Diezelfde grote lijnen zien we terug in de agro-export, waar België voor 53% exporteert naar de buurlanden, gevolgd door ruim 21% naar de andere landen van de EU-27. De export naar landen buiten de EU (inclusief het Verenigd Koninkrijk) is goed voor 26%. 

De landen van de EU-27 voeren in 2022 samen voor 772 miljard euro aan landbouwproducten uit (zowel binnen als buiten de EU) en voor 720 miljard euro aan landbouwproducten in. België heeft een aandeel van 8,2% in de totale agrarische uitvoer van de EU-27 en staat daarmee op de zesde plaats na Nederland (17%), Duitsland (14%), Frankrijk (12%) en Spanje (9%) en Italië (9%). België is verantwoordelijk voor 7,4% van de totale invoerwaarde van alle landen van de EU-27 samen. Ons land komt hier na Duitsland (17%), Nederland (13%), Frankrijk (12%), Italië (9%) en Spanje (8%). 

Het grootste handelsoverschot is voor Nederland met 40 miljard euro. België rangschikt zich met 9,8 miljard euro op de vierde plaats bij de hoogste agrarische handelssaldi binnen de EU-27. 

Tot en met 2019 had het Verenigd Koninkrijk het grootste agrohandelstekort (ruim 30 miljard euro). Doordat het land sinds 2020 geen deel meer uitmaakt van de EU en in deze indicator is dus opgenomen is in de groep Extra-EU, is de fakkel overgedragen aan Duitsland met in 2022 een handelstekort van ruim 10 miljard euro.

Onderstaande figuur geeft de handelsstromen weer voor de geselecteerde productcategorie en jaar. Elke stroom is ingekleurd met de kleur van het land dat de grootste exportwaarde in de handel tussen de twee betrokken landen.