België heeft een open internationale economie, en dat geldt zeker voor de agrovoedingssector. Binnen Europa bekleedt België een vooraanstaande positie in de agrohandel.

De Belgische agrohandel wordt opgedeeld in vijf categorieën: akkerbouwproducten, tuinbouwproducten, dierlijke producten, agro-industriële producten (bv. bestrijdingsmiddelen en meststoffen) en andere producten (bv. vis en dranken). 

Het Verenigd Koninkrijk maakte in 2020 nog deel uit van de interne Europese markt. Echter, in deze indicator is het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de groep Extra-EU. Reden hiervoor is dat Eurostat sinds 2020 niet langer cijfers ter beschikking stelt over het Verenigd Koninkrijk als rapporterend land.

De belangrijkste landen waaruit België agroproducten invoert in 2020 zijn de buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (goed voor 57%) en de rest van de EU-27 (15%). Bijna 28% van de ingevoerde goederen is afkomstig van buiten de EU. Diezelfde grote lijnen zien we terug in de agro-export, waar België voor 53% exporteert naar de buurlanden, gevolgd door 16% naar de andere landen van de EU-27. De export naar landen buiten de EU (inclusief het Verenigd Koninkrijk) is goed voor bijna 31%. 

De landen van de EU-27 voeren in 2020 samen voor 607 miljard euro aan landbouwproducten uit (zowel binnen als buiten de EU) en voor 528 miljard euro aan landbouwproducten in. België heeft een aandeel van 8% in de totale agrarische uitvoer van de EU-27 en staat daarmee op de vijfde plaats na Nederland (18%), Duitsland (14%), Frankrijk (12%) en Spanje (10%) en Italië (9%). België is verantwoordelijk voor meer dan 7% van de totale invoerwaarde van alle landen van de EU-27 samen. Ons land komt hier na Duitsland (18%), Nederland (14%), Frankrijk (12%) en Italië (9%). 

Het grootste handelsoverschot is voor Nederland met 37 miljard euro. België rangschikt zich met 9,6 miljard euro op de vierde plaats bij de hoogste agrarische handelssaldi binnen de EU-27. Onderstaande figuur geeft een visuele weergave van de agrohandelsstromen.

Tot en met 2019 had het Verenigd Koninkrijk het grootste agrohandelstekort (ruim 30 miljard euro). Doordat het land sinds 2020 geen deel meer uitmaakt van de EU is de fakkel overgedragen aan Duitsland met een handelstekort van bijna 9 miljard euro.

Onderstaande figuur geeft de handelsstromen weer voor de geselecteerde productcategorie en jaar. Elke stroom is ingekleurd met de kleur van het land dat de grootste exportwaarde in de handel tussen de twee betrokken landen.