In het eerste kwartaal van 2021 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector zeer beperkt toe na een eerdere stijging in het laatste kwartaal van 2020. De economische situatie komt zo voorzichtig boven de referentieperiode uit.

De index van het actuele bruto saldo stijgt licht van 99,7 in het vierde kwartaal van 2020 naar 100,1 in het eerste kwartaal van 2021. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode af van 98,3 naar 95,1. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2015-2019. De referentieperiode schuift elk kalenderjaar één jaar op. 

De melkprijs kent in de eerste drie maanden van 2021 een stijgend verloop, tot 34,92 euro per honderd liter. De gemiddelde kwartaalprijs stijgt zo van 33,20 euro per honderd liter in het vierde kwartaal van 2020 naar 33,91 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2021. Dat is een stijging van 0,71 euro per honderd liter of +2,1%. Een daling van de melkprijs tussen december en januari is een jaarlijks fenomeen, maar een stijging in de eerste maanden van het jaar is eerder uitzonderlijk. 

In het eerste kwartaal van 2021 bedragen de opbrengsten gemiddeld 37,86 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 21,58 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 16,29 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 4,28 euro per honderd liter. De economische parameters liggen zo boven het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019.

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2012 tot het eerste kwartaal van 2021 (van januari tot maart). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd.

Lees ook de vorige barometers:

Indien gewenst kunnen oudere versies van het rapport worden opgevraagd via het vragenformulier. De edities van ‘De Vlaamse melkveebarometer’ gaan terug tot het jaar 2014.