De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw gaat er in het voorjaar van 2021 op vooruit. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht, maar vooral over de komende 6 maanden zijn de bevraagde land- en tuinbouwers optimistisch. 

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw stijgt in het voorjaar van 2021 opnieuw van 71 naar 82. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht van 65 naar 71, maar vooral over de komende 6 maanden zijn de bevraagde land- en tuinbouwers optimistisch. Deze index steeg van 76 naar 93. Hiermee volgen de land- en tuinbouwers de stijgende trend van het algemene ondernemersvertrouwen en geloven ze in een herstel van de economische situatie de komende periode.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode? De conjunctuurindex kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. 

Deze resultaten zijn gebaseerd op een enquête die twee maal per jaar wordt afgenomen bij de deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij. De resultaten van de enquête werden geëxtrapoleerd naar de totale landbouwpopulatie. 

Zoals gewoonlijk gaat er achter de algemene cijfers een variatie schuil.

Opvallend is dat alle landbouwsectoren erop vooruitgaan, al vertonen de varkenssector en melkveesector na de tuimeling in 2020 slechts een licht herstel  en handhaaft de index zich bij deze sectoren op een laag niveau. Dat blijkt uit de onderstaande index voor de vier landbouwdeelsectoren.

Met uitzondering van de fruitteelt stijgt voor alle tuinbouwsectoren de index. De grootste vooruitgang boekt de sector sierteelt onder glas. Dat blijkt uit de onderstaande index voor de vier tuinbouwdeelsectoren.

De ondervraagde land- en tuinbouwers hebben de afgelopen zes maanden minder belemmeringen ondervonden. 71% van hen ondervond belemmeringen tegenover 87% in het najaar van 2020. Zoals gebruikelijk in de voorjaarsenquête dalen de belemmeringen veroorzaakt door weersomstandigheden sterk (van 60% naar 24%) omdat de meeste producten al zijn geoogst. Als we verder kijken welke belemmeringen de land- en tuinbouwers nog hebben aangeduid, zien we weinig evolutie. Beperkingen van overheidswege blijft hoog (27%), gevolgd door afzetproblemen (26%) en financiële problemen (24%). 8% van de respondenten meldt problemen met dier- of plantenziektes.