Het tweejaarlijkse Visserijrapport (VIRA) is aan zijn vierde editie toe als apart boek. Het VIRA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de visserij bevat. Het rapport is bestemd voor al wie visserij en visserijbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.

Het Visserijrapport 2020 is opgebouwd rond vier sleutelbegrippen: verandering, voedseleconomie, verbinding en veerkracht.

  • De sector is de afgelopen decennia sterk geëvolueerd en is nog altijd voortdurend in beweging. België heeft een kleine vissersvloot die in twintig jaar tijd bijna gehalveerd is, maar de aanvoer blijft op peil door grotere, performantere vaartuigen. Economische en sociale duurzaamheid moet vandaag hand in hand gaan met ecologische duurzaamheid.
  • De zeevisserij maakt deel uit van het agrovoedingssysteem en van de blauwe economie, die alle economische activiteiten omvat die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten. Ook al is de sector klein, op lokaal vlak vertegenwoordigt de visserij een niet te verwaarlozen economisch belang. Bovendien creëert de sector indirecte omzet en tewerkstelling op het land, bij veilingen, verwerkende industrie, handel en toeleveranciers.
  • De visserij moet zich aanpassen aan de actuele noden en wensen van de maatschappij. Tegelijk kan de sector ook actief inspelen op trends en kansen creëren door innovatie en nieuwe verkoopstrategieën om de consument aan zich te binden.
  • 2020 was door de coronacrisis en de dreiging van de Brexit een op alle vlakken ongewoon jaar. De visserij en haar aanverwante sectoren staan voor een grote uitdaging en moeten zich met gebundelde krachten en met sterke partnerschappen door de transitie loodsen.

Tussen de hoofdstukken reserveren we plaats voor drie portretten van sectorvertegenwoordigers: een reder met nieuwbouwplannen, een dataonderzoeker en visser en een veilingdirecteur. Zij vertellen hun verhaal. Hoe zijn ze in de sector terechtgekomen? Waarop hebben ze zich toegelegd? Wat is er voor hen de laatste jaren veranderd? Hoe zien ze hun rol in de agrovoedingsketen en de maatschappij? Hoe hebben ze de coronacrisis en de onzekerheid rond de Brexit beleefd? Wat zijn hun plannen voor de toekomst? De portretten tonen de diversiteit van de sector en het ondernemerschap van de visser van vandaag.

Lees ook de vorige rapporten: