De gemiddelde prijs van alle verkochte vis in Belgische havens steeg van 4,21 euro per kg in 2018 naar 4,30 euro per kg in 2019 (+2%). Eerder dan de algemene gemiddelde prijs is de prijs van de belangrijkste vissoorten van kapitaal belang voor de rentabiliteit van de visserij.

De gemiddelde prijs van alle verkochte vis in Belgische havens steeg van 4,21 euro per kg in 2018 naar 4,30 euro per kg in 2019 (+2%). In buitenlandse havens nam de gemiddelde prijs met 3% toe tot 3,90 euro per kg. De inflatie bedroeg in België in 2019 1,4%. Sinds 2013 zitten de prijzen in stijgende lijn.

Belangrijker dan de algemene gemiddelde prijs is de prijs van de belangrijkste vissoorten. Zo zijn de prijzen voor tong in Belgische havens van kapitaal belang voor de rentabiliteit van de visserij. In 2019 scoorde tong met een gemiddelde waarde van 12,67 euro per kg nog beter dan in 2018. Pladijs en kabeljauw noteerden een sterke stijging met gemiddeldes van 3,37 euro per kg en 3,19 euro per kg. De geringere beschikbaarheid van de beide vissen in 2019 is een belangrijke factor in de prijsstijging. Garnaal kon niet profiteren van de daling van de aanvoer en zakte naar 3,46 euro per kg.

Binnen de courant aangevoerde soorten is tong in de binnenlandse havens de duurste vis, gevolgd door tarbot, zeeduivel, zeebaars, langoustine en griet. Hun waarden schommelen tussen 8 en 13 euro per kilo. Aan het andere spectrum zitten minder bekende en gegeerde vissen zoals hondshaai en rode poon, met een prijs onder de 1,5 euro per kilo, al is de laatste vis sinds zijn verkiezing, tot vis van het jaar in 2017 door VLAM wel in waarde gestegen.