De gemiddelde prijs van alle verkochte vis van de Belgische commerciële zeevisserij steeg in 2022 met 24% tot 5,75 euro per kg. Eerder dan de algemene gemiddelde prijs is de prijs van de belangrijkste vissoorten van kapitaal belang voor de rentabiliteit van de visserij.

De gemiddelde prijs van alle verkochte vis in Belgische havens steeg van 5,01 euro per kg in 2021 naar 5,95 euro per kg in 2022 (+19%). In buitenlandse havens nam de gemiddelde prijs met 38% toe tot 4,95 euro per kg. De inflatie bedroeg in België in 2022 10,3%, aangewakkerd door fors stijgende voedsel- en energieprijzen. Al sinds 2013 zitten de visprijzen in stijgende lijn.

Belangrijker dan de algemene gemiddelde prijs is de prijs van de belangrijkste vissoorten. Zo zijn de prijzen voor tong in Belgische havens van kapitaal belang voor de rentabiliteit van de visserij. In 2022 bereikte de tongprijs een absolute recordhoogte met een gemiddelde waarde van 17,35 euro per kg (+32%). Ook schol, kabeljauw en garnaal noteerden een stijging met gemiddeldes van respectievelijk 3,05 euro per kg, 3,86 euro per kg en 5,49 euro per kg. 

Binnen de courant aangevoerde soorten is tong in de binnenlandse havens de duurste vis, gevolgd door tarbot, griet, zeebaars, zeeduivel en langoustine. Hun waarden schommelen tussen 10 en 18 euro per kilo. Aan het andere eind van het spectrum zitten minder bekende en minder gegeerde vissen zoals rode poon en hondshaai, met een prijs onder de 1,5 euro per kilo.