De totale aanvoer van de commerciële Belgische zeevisserij bedraagt in 2022 16.932 ton. Dit is een toename van 1,5% in vergelijking met het jaar voordien. 

In 2022 bedraagt de totale aanvoer van de commerciële Belgische zeevisserij 16.932 ton. Dat is 1,5% meer dan in 2021 en de eerste stijging sinds 2016. De dalende trend in de periode 2016-2021 hangt enerzijds samen met het beschikbare quotum. Anderzijds was 2020 een verstoord handelsjaar door de covid 19-crisis: een deel van de daling valt namelijk te verklaren door de stilligvergoeding die in dit kader voor de visserijsector werd uitgewerkt.

Binnenlandse havens nemen ruim 79% van de aanvoer van de Belgische vissersvloot in. Zeebrugge is nummer één met een marktaandeel van 51% en een aanvoer van 6.789 ton. Oostende klokt af op 47% en 6.273 ton. Nieuwpoort is een kleinere speler met 343 ton.

Buitenlandse havens vertegenwoordigen bijna 21% (zo’n 3500 ton) van de aanvoer van de Belgische vissersvloot. De Nederlandse havens blijven de belangrijkste buitenlandse havens met een aandeel van 57% van de totale aanvoer in buitenlandse havens. De aanvoer in Denemarken viel met bijna een derde terug, maar staat nog steeds in voor 33% van de aanvoer in buitenlandse havens. Het aandeel van de Spaanse havens steeg tot 10%. Opvallend is de daling van de aanvoer in Franse havens met meer dan 97% tot slechts 7 ton. Hiermee bedraagt het aandeel van de Franse havens nog slechts 0,2% van de vreemde havens.  

De Belgische visserij is een gemengde visserij en bevist dus meerdere bestanden tegelijk. De vloot is duidelijk gespecialiseerd in platvis. Tong (2.444 ton) en schol of pladijs (2.314 ton) nemen in 2022 respectievelijk 14,4% en 13,7% van het aangevoerde visvolume voor hun rekening. Inktvis en rog volgen met een aandeel van respectievelijk 13,3% en 8,9%. In de top tien staan voorts garnalen, ponen, scharretong, zeeduivel, langoustines en haaien. Haaien zien we voor het eerst in de top-10 verschijnen, waarbij er voornamelijk hondshaai en kathaai wordt gevangen.

Bij de twee belangrijkste vissoorten ging schol er tegenover 2021 in absolute cijfers met 32% op achteruit, terwijl tong een daling van 3% kende. Bij schol is er al een sterk dalende trend sinds 2016, hoewel het bestand gunstig evolueert. De aanvoer van inktvis (+98%) en garnaal (+83%) verdubbelden bijna. Tongschar verdween in 2022 uit de top tien.

Dit is een Vlaamse openbare statistiek: aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot.