Het VIRA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de visserij bevat. Het rapport is bestemd voor al wie visserij en visserijbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.

‘Uitdagingen voor de Vlaamse visserij' is de ondertitel van het Visserijrapport (VIRA). Het tweejaarlijkse decretaal verankerde rapport heeft ditmaal als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse visserij. Tegelijk geven we een uitvoerige beschrijving van de sector, aangevuld met een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen).