De tweede editie van het Visserijrapport staat in het teken van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie dat in 2014 in werking is getreden. Het wetgevende kader waarbinnen de Vlaamse visserij opereert, wordt grotendeels bepaald door het GVB, maar Vlaanderen legt ook eigen accenten door de principes in eigen beleidsmaatregelen te vertalen. Daarnaast biedt het VIRA een algemene beschrijving van de visserij op basis van concrete cijfers met specifieke aandacht voor structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren. Over de aquacultuur is een apart hoofdstuk opgenomen.

Het Visserijrapport (VIRA) verschijnt voor de tweede keer als aparte publicatie. Het staat in het teken van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid van de Europese Unie, dat in 2014 in werking trad.

Het VIRA schetst bovendien internationale ontwikkelingen en beschrijft de visserij en aquacultuur in Vlaanderen op basis van structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren.

Het Visserijrapport 2014 verscheen gelijktijdig met het Landbouwrapport 2014 (LARA). Op 2 december 2014 nam de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw de eerste exemplaren in ontvangst.