Vlaanderen telt bijna 200.000 paardachtigen. De paardensector is uitermate divers en omvat een veelheid aan activiteiten. De drie pijlers zijn de paardenfokkerij, het gebruik van paarden, hetzij beroepsmatig, hetzij voor recreatieve of sportieve doeleinden, en opleidingen en beroepen. In totaal vertegenwoordigt de sector een aanzienlijk economisch belang.

Eind 2020 telde Vlaanderen ruim 197.000 paardachtigen: paarden, pony’s, ezels, zebra’s, of een kruising daarvan. Dat is 65% van alle in België geregistreerde paardachtigen. De afgelopen jaren is het totale aantal paardachtigen in Vlaanderen stelselmatig toegenomen. Oost-Vlaanderen en Antwerpen springen eruit met een aandeel van respectievelijk 27% en 25%.

Enkele kerncijfers over de sector:

  • De 23 erkende Vlaamse stamboekverenigingen beheren 34 stamboeken voor paarden, pony’s en ezels. In 2020 telden zij 14.194 leden, waarvan 8.765 met woonplaats in Vlaanderen. Er werden 12.257 veulens ingeschreven. Samen genereerden de erkende stamboekverenigingen een omzet van 3,5 miljoen euro en stelden zij 15 voltijdse equivalenten (VTE) te werk.
  • In de 108 erkende voortplantingscentra voor paarden wordt aan spermawinning, spermaopslag, embryowinning, embryo-opslag, eicelwinning en in vitro embryoproductie gedaan. In 2020 bedroeg de geraamde omzet voor het geheel van de voortplantingsactiviteiten in de centra 21 miljoen euro en werden er meer dan 100 VTE’s tewerkgesteld.
  • Het recreatieve gebruik van paarden is populair en wijdverspreid. Vlaanderen telt bijvoorbeeld tal van maneges en pensionstallen. De omzet ramen wij op 105 miljoen euro. Voor de jeugd worden in heel Vlaanderen paardensportkampen georganiseerd. In 2020 konden er ondanks de covid-pandemie toch nog 291 kampen doorgaan met samen meer dan 4.000 deelnemers. De organisatie creëerde een omzet van ruim 1,4 miljoen euro en een tewerkstelling van 17 VTE’s.
  • Ook paardensportwedstrijden zijn belangrijk in Vlaanderen: naast de talrijke nationale en regionale wedstrijden werden er in 2019 74 internationale wedstrijden georganiseerd, ruim 80% hiervan waren jumpingwedstrijden. Vlaanderen telde in 2019 meer dan 600 fokkers van drafpaarden en een vijftal fokkers van galoppaarden. Het totale aantal VTE’s voor trainers en jockeys wordt geraamd op 39.
  • In het dagonderwijs waren in 2020 ruim 1.200 studenten ingeschreven in hippische opleidingen. Er zijn ca. 80 VTE’s betrokken bij de organisatie van deze opleidingen. Verder worden nog heel wat andere hippische kort- en langlopende cursussen georganiseerd. Hierbij is een tewerkstelling van ongeveer 11 VTE’s betrokken.
  • Voor de geneeskundige behandeling van paarden kan men o.a. terecht in een 8-tal gespecialiseerde paardenklinieken, waar 138 VTE’s aan het werk zijn. De verwerking van paardenmest tot champignonsubstraat genereerde in 2020 in Vlaanderen een omzet van ongeveer 48 miljoen euro en een tewerkstelling van 101 VTE’s. De invoer, verwerking en verdeling van paardenvlees en bijproducten was in 2020 goed voor een omzet van 80,5 miljoen euro en een tewerkstelling van 110 VTE’s.
  • Het economisch belang van de internationale handel in levende paarden en paardenvlees mag niet onderschat worden. In 2020 had Vlaanderen een aandeel van 56% in de Belgische uitvoerwaarde van levende paarden, terwijl de uitvoer van paardenvlees bijna volledig door Vlaanderen werd gerealiseerd. De uitvoerwaarde van de Vlaamse handel in paarden en paardenvlees bedroeg 112 miljoen euro.

Lees ook de vorige editie: