De cashflow na financieringslast is gelijk aan de cashflow voor financieringslast , verminderd met de financieringslasten: de betaalde rente op leningen en de gedane aflossingen van leningen. 

Naast inzicht of er voldoende cash is om belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid en de gezinsbestedingen te voldoen, geeft de cashflow na financieringslast eveneens een indicatie of er daarnaast marge is voor nieuwe investeringen en/of nieuwe leningen.

Voor meer info hierover én voor de definities van de gehanteerde inkomensindicatoren verwijzen we naar de methodologiepagina rond inkomensindicatoren