Uit de statistieken blijkt dat dit de belangrijkste activiteit is die de erkende centra uitvoeren. Het gewonnen sperma wordt dan verder gebruikt voor zowel in vivo als in vitro bevruchting, Onderstaande grafieken geven de evolutie weer van het aantal hengsten die hiervoor worden ingezet, uitgedrukt per ras en per provincie. Het rijpaard, de Arabier, het trekpaard en de Quarter horse zijn hierbij het meest vertegenwoordigd. Onder rijpaard worden hengsten gecategoriseerd die ingeschreven zijn in stamboeken, zoals Zangersheide (Z), Belgisch Warmbloedpaard (BWP), Belgisch Sportpaard (SBS), Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN), Selle Français (SF), Holstein en Anglo European Studbook (AES). De term ‘overige’ omvat rassen zoals pony’s en barokke rassen. Tevens wordt de evolutie van zowel het aantal verse dosissen, als het aantal gewonnen rietjes weergegeven, uitgedrukt per ras.

Deze grafiek geeft de evolutie weer van het aantal ingezette hengsten, uitgedrukt per ras en provincie. Hierbij is het merendeel van de hengsten verbonden aan één centrum. Een beperkt aantal hengsten zijn actief op twee of meer centra, waarvan vers sperma op het ‘thuiscentrum’ wordt gewonnen en diepvriessperma wordt gewonnen op een gespecialiseerd centrum. 

Om enkel de cijfers van een specifieke categorie uit de legende te zien, klik je op de naam in de legende. Om terug alle categorieën te zien, klik je op een lege plaats in de figuur.

Volgende grafiek geeft de evolutie weer van het aantal gewonnen dosissen vers sperma, uitgedrukt per ras. Hierbij wordt een dosis vers sperma gedefinieerd als de hoeveelheid sperma die nodig is om één merrie te insemineren met een goede kans op dracht. In de praktijk komt één dosis vers sperma overeen met één buisje of tube waarin het sperma bewaard en verzonden wordt. 

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het aantal gewonnen rietjes diepvriessperma, uitgedrukt per ras. De dosis die nodig is om één merrie te insemineren, bestaat gewoonlijk uit een aantal rietjes diepvriessperma. Het benodigde aantal rietjes wordt onder andere bepaald aan de hand van de kwaliteit van het sperma en de invriesbaarheid. Dit kan verschillen van hengst tot hengst en van dag tot dag.