Vlaanderen kent heel wat centra die levende producten (sperma, eicellen en embryo’s) van donoren, ingeschreven in een stamboekvereniging, winnen en opslaan. Deze centra worden erkend door de Vlaamse overheid, ongeacht de handelsradius, waarbij voorwaarden worden vastgesteld waaraan erkende centra moeten voldoen om deze levende producten van raszuivere dieren in de handel te mogen brengen. Enerzijds omvat dit zoötechnische voorwaarden waaraan de donordieren moeten voldoen, anderzijds worden administratieve voorwaarden opgelegd waaronder de productie, opslag en de handel van levende producten moet gebeuren.

Onderstaande figuur geeft het overzicht van de evolutie van het aantal erkende centra in Vlaanderen, uitgedrukt per provincie. Om enkel de cijfers van een specifieke categorie uit de legende te zien, klik je op de naam in de legende. Om terug alle categorieën te zien, klik je op een lege plaats in de figuur.

Volgende figuur geeft het overzicht van het aantal erkende activiteiten per provincie waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de federale toelating voor de nationale handel en de federale erkenning voor de intracommunautaire handel. Hierbij kan eenzelfde centrum kan een erkenning hebben voor verschillende activiteiten. Om deze activiteiten te mogen uitvoeren moet een centrum beschikken over de nodige erkenningen en toelatingen. In het geval van nationale handel moet een centrum beschikken over een zoötechnische erkenning die wordt afgeleverd door de Vlaamse overheid en over een veterinairrechtelijke toelating die wordt afgeleverd door de federale overheid. In het geval van intracommunautaire handel verlenen zowel de Vlaamse overheid als de federale overheid een erkenning.