Rechtstreekse steun is de inkomenssteun die de landbouwers ontvangen uit de eerste pijler van het Europese landbouwbeleid (= markt- en inkomenssteun). Het gaat voornamelijk om de bedrijfstoeslag/toeslagrechten, basisbetalingen, betalingen voor vergroening, betalingen voor jonge landbouwers en zoogkoeienpremies.

Meer informatie over de steun die landbouwers ontvangen, kan u vinden op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.