De vraag naar kwaliteitsvolle en actuele data groeit elk jaar. Het Departement Landbouw en Visserij probeert zoveel mogelijk van zijn data te ontsluiten, zonder daarbij de bescherming van persoonsgegevens uit het oog te verliezen.

Landbouwgebruikspercelen

De landbouwgebruikspercelen kan u, afhankelijk van de nood, via verschillende kanalen terugvinden:

  • Voor het uitvoeren van langeretermijnstudies worden de landbouwgebruikspercelen sinds 2008 gepubliceerd op www.geopunt.be. De bestanden worden gepubliceerd nadat alle kwaliteitscontroles zijn afgerond, typisch in februari/maart volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben. Enerzijds kan u de percelen daar consulteren via de geopuntviewer, anderzijds kan u de data ook downloaden (geopunt-landbouwgebruikspercelen). De download kan u dan gebruiken in uw eigen GIS-software om verdere studies uit te voeren.

  • Vanaf 2020 publiceert het Departement Landbouw en Visserij een uitgebreidere set van gegevens in verband met de landbouwgebruikspercelen. Deze dataset zal in de toekomst drie maal verschijnen per campagne, te beginnen met een vroege publicatie tijdens de campagne zelf. De gegevens kunnen worden gebruikt voor o.a. studies, maar men moet er zich van bewust zijn dat de gegevens van de eerste twee publicaties nog kunnen wijzigen omdat de campagne en de controles nog niet zijn afgelopen. De recentste percelenlaag is ter beschikking voor download in twee formaten en zijn te raadplegen via de volgende linken:

Hieronder kan u de definitieve datasets van de landbouwgebruikspercelen van voorgaande jaren downloaden:

Landbouwgebruikspercelen 2020 – Definitief (extractie 19-03-2021) - SHAPE

Definitieve dataset van de landbouwgebruikspercelen 2020 (Shape)

Landbouwgebruikspercelen 2020 – Definitief (extractie 19-03-2021) - GPKG

Definitieve dataset van de landbouwgebruikspercelen 2020 (Geopackage)

Landbouwgebruikspercelen 2019 – Definitief (extractie 20-03-2020) - SHAPE

Definitieve dataset van de landbouwgebruikspercelen 2019 (Shape)

Landbouwgebruikspercelen 2019 – Definitief (extractie 20-03-2020) - GPKG

Definitieve dataset van de landbouwgebruikspercelen 2019 (Geopackage)
Screenshot van geoloket
  • Geïnteresseerden die niet beschikken over GIS-software, of die up-to-date teeltinformatie willen opvragen van een bepaald perceel, kunnen deze raadplegen op het Geoloket Landbouw. U kan aan de hand van een adres, gemeente of coördinaten een perceel opzoeken, en door op het perceel te klikken informatie opzoeken over dat perceel.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een opzoeking op het Geoloket Landbouw: