Het Landbouwrapport 2018 heeft als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De uitdagingen zijn complex en met elkaar verweven. In dit achtergrondrapport geven onafhankelijke experts uit beleid, onderzoek en middenveld hun visie op de uitdagingen waarmee de Vlaamse landbouw geconfronteerd wordt en hoe de sector daarmee zou moeten omgaan.

Het Landbouwrapport 2018 heeft als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Het rapport beschrijft er negen: het inkomen van de boer, de generatiewissel, de ruimteproblematiek, de circulaire landbouw, klimaatverandering, gezonde en duurzame voedingspatronen, de eiwittransitie, herverbinden met de consument en de datarevolutie. Aangezien de uitdagingen complex en met elkaar verweven zijn, kan een coherent en ambitieus voedselbeleid bijdragen tot een duurzaam en gezond voedselsysteem en de landbouwer opnieuw in het hart van de samenleving brengen.

We legden ons oor ook te luister bij onafhankelijke experts uit beleid, onderzoek en middenveld. Ze geven hun visie op de negen geïdentificeerde uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en lichten toe hoe de sector daarmee zou moeten omgaan. Is de Vlaamse landbouw klaar om een antwoord op de uitdaging te geven? Welke kansen en bedreigingen gaan met de uitdaging gepaard? Welke mogelijke oplossingsrichtingen zijn er? Wat is de rol van de overheid, de keten en het onderzoek? We voegden er ook een historisch perspectief, het perspectief van de Vlaming en het innovatieperspectief aan toe.

De opinies staan als rode draad tussen de hoofdstukken van het Landbouwrapport. De meer uitgewerkte versies zijn gebundeld in dit achtergrondrapport. De opinies voeden het debat over de toekomst van de land- en tuinbouw in Vlaanderen, maar geven niet noodzakelijk het standpunt van het Departement Landbouw en Visserij weer. De auteurs schreven hun bijdrage in eigen naam.