Het LARA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de land- en tuinbouw bevat. Het rapport is bestemd voor al wie landbouw en landbouwbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.

‘Uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw’ is de ondertitel van het zevende Landbouwrapport (LARA). Het tweejaarlijkse decretaal verankerde rapport heeft ditmaal als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Tegelijk geven we een uitvoerige beschrijving van de deelsectoren. Per deelsector gebeurt er ook een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen). Tussen de hoofdstukken door geven experts uit beleid, onderzoek en middenveld hun visie op uitdagingen waarmee de Vlaamse landbouw geconfronteerd wordt en hoe de sector daarmee zou moeten omgaan.