De prijzen in onderstaande figuren zijn uitgedrukt in euro / 100 kg levend gewicht, exclusief btw.