Op deze kaart vindt u de landschapselementen op of aangrenzend aan landbouwgebruikspercelen in Vlaanderen (onderzoek 2017 op basis van gegevens 2015).

In 2017 maakte het Agentschap Informatie Vlaanderen in opdracht van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een kaart van landschapselementen op of  aangrenzend aan landbouwgebruikspercelen in Vlaanderen. Deze kaart werd eenmalig opgesteld aan de hand van digitale luchtopnamen en een geoptimaliseerd digitaal hoogtemodel en werd beperkt tot de nabijheid van landbouwgebruikspercelen die jaarlijks worden geïnventariseerd in de Verzamelaanvraag . Landschapselementen zijn blijvende elementen die door de jaren heen aanwezig blijven. Deze kaart blijft daardoor een waardevol instrument. Let op: Niet alle landschapselementen konden even gedetailleerd worden geregistreerd. Het referentiebestand kan dus niet als een ‘exact-overeenkomstige landschapselementenkaart’ worden beschouwd, maar kan de basis vormen waaruit kan vertrokken worden bij een nieuw onderzoek.

Volgende landschapselementen komen op de kaart voor: waterlichaam, bosrand, laan en boom (boom, bomengroep, bomenrij, haag, houtkant, haagbomenrij, struikboom).

Meer informatie over het gebruik van de landschapselementenkaart en over de nauwkeurigheid van de informatie:

Handleiding en richtlijn gebruik laag ‘Automatische classificatie van kleine landschapselementen in landbouwgebruikspercelen

Kleine landschapselementen in landbouwgebruikspercelen in Vlaanderen