Het jaarrapport 2022 over de centra voor geassisteerde voortplanting bij paarden bevat traditiegetrouw
een aantal interessante kengetallen over de winning en opslag van levende producten, zijnde sperma, 
eicellen en embryo’s, in Vlaanderen tijdens het seizoen 2022. 

Om deze activiteiten te mogen uitvoeren, moet een centrum beschikken over de nodige erkenningen en 
toelatingen. In het geval van nationale handel moet een centrum beschikken over een zoötechnische 
erkenning die wordt afgeleverd door de Vlaamse overheid en over een veterinairrechtelijke toelating die 
wordt afgeleverd door de federale overheid. In het geval van intracommunautaire handel verlenen zowel 
de Vlaamse overheid als de federale overheid een erkenning. 

De centra worden op periodieke wijze bezocht door een toezichthouder van het Agentschap Landbouw 
en Zeevisserij ter controle van de zoötechnische bepalingen die zijn opgenomen in het Fokkerijbesluit van 
17 mei 2019.

In 2022 waren er 115 centra erkend door de Vlaamse overheid voor één of meerdere activiteiten. Jaarlijks 
bezorgen deze centra in het voorjaar een overzicht van hun activiteiten met betrekking tot het 
voorgaande seizoen aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Deze gegevens worden verwerkt en 
vergeleken met cijfers van voorgaande jaren. Het jaarverslag geeft waardevolle informatie over tendensen 
in de sector.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij dankt de bedrijfsleiders van de centra voor het ter beschikking 
stellen van deze informatie.