Lokaal geproduceerd voedsel consumeren is wenselijk met het oog op duurzaamheid. Maar ook op het vlak van voedselzekerheid is lokaal voedsel produceren van groot belang. De toenemende bevolking, de schaarste aan fossiele brandstoffen, de toenemende bodemaantasting, biodiversiteitsverlies, de toenemende geopolitieke conflicten,... beïnvloeden immers de voedselzekerheid. Hoeveel ruimte is er in Vlaanderen nodig om de huidige consumptie van de Vlamingen lokaal te produceren? De studie geeft een antwoord op deze vraag. We noemen dit ruimtebeslag de food footprint.

Lokaal geproduceerd voedsel consumeren is met het oog op duurzaamheid wenselijk. Maar ook op vlak van voedselzekerheid is lokaal voedsel produceren van groot belang. Immers, de toenemende bevolking, de schaarste aan fossiele brandstoffen, de toenemende bodemaantasting, biodiversiteitsverlies en de toenemende geopolitieke conflicten beïnvloeden de voedselzekerheid. Maar hoeveel ruimte zou er theoretisch nodig zijn in Vlaanderen om wat wij vandaag consumeren ook lokaal te produceren? Wat is onze food footprint? Een nieuwe studie gaat op zoek naar een antwoord op deze vragen.