Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het mondiale landbouw- en voedselsysteem fundamentele veranderingen ondergaan. Ondanks de grote vooruitgang die werd geboekt, onder meer op vlak van voedselzekerheid, zijn de uitdagingen er niet minder op geworden.

De landbouw is de voorbije decennia al sterk geëvolueerd, maar zal moeten blijven evolueren om het hoofd te bieden aan de talrijke uitdagingen. De belangrijkste vraag is of het huidige landbouw- en voedselsysteem in staat is om de groeiende wereldbevolking met een veranderend eetpatroon te voeden.

Trends zijn externe ontwikkelingen die de toekomst van landbouw en voedsel en al wie daarbij betrokken is, mee vormgeven. Deze trends zijn onderling verbonden en tezamen vormen zij een set van uitdagingen voor het bereiken van voedselzekerheid en duurzame landbouwsystemen.

Het Landbouwrapport 2018 heeft als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit achtergrondrapport beschrijft internationale trends met impact op landbouw en voedsel en schetst tien uitdagingen om een duurzame landbouw en voedselzekerheid in de toekomst te garanderen.