Duurzame voedselconsumptie zit in Vlaanderen in de lift. De duurzame omzet bedraagt in 2017 zo’n 585 miljoen euro en is met meer dan een derde gestegen ten opzichte van 2015.

Het aandeel van duurzame consumptie in de totale consumptie van verse voeding ligt op 6,6% in 2017, een stijging van 1,7 procentpunten ten opzichte van 2015. 

Dit is een opportuniteit voor de Vlaamse landbouw en visserij: veranderende consumptiepatronen bieden kansen om duurzaamheidsinspanningen meer te valoriseren. Duurzaamheid is niet enkel voor retailers een interessante marketingstrategie, maar ook voor producenten zelf.

Enkele trends in de duurzame voedselconsumptie:

  • De toenemende vraag naar bio zet zich voort in 2016 en 2017. Het marktaandeel blijft klein.
  • Scharreleieren groeien verder als de standaard, vrije-uitloopeieren volgen op de tweede plaats.
  • De consumptie van duurzame vis (MSC/ASC) groeit fors verder in 2016 en 2017, met meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd.
  • De bestedingen aan biologisch vlees blijven lichtjes stijgen, het marktaandeel blijft zeer klein.
  • Fairtrade is nog steeds een stabiele groeier.
  • De omzetdaling in de rechtstreekse verkoop (hoeveverkoop en boerenmarkten) is gestabiliseerd. In 2017 is zelfs voor het eerst opnieuw een stijging merkbaar.

De indicator ‘duurzame omzet’ is slechts een indicatie en vormt geen representatief cijfer voor dé consumptie van duurzaam voedsel in Vlaanderen, gezien de vele beperkingen. Dit cijfer wordt het best enkel gebruikt voor vergelijkingen in de tijd binnen het kader van deze monitor.