Het tweejaarlijkse Landbouwrapport (LARA) is aan zijn achtste editie toe. Het LARA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de Vlaamse land- en tuinbouw bevat. Het rapport is bestemd voor al wie landbouw en landbouwbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.

Het Landbouwrapport 2020 is opgebouwd rond vier sleutelbegrippen: verandering, voedseleconomie, verbinding en veerkracht. 

  • De sector is de afgelopen decennia sterk veranderd en is nog altijd voortdurend in beweging. De landbouw anno 2020 wordt gekenmerkt door schaalvergroting, specialisering, innovatie en verbreding. De interactie met de omgeving neemt een steeds belangrijkere rol in door de groeiende aandacht voor milieu, klimaat en natuur.
  • Binnen het thema voedseleconomie nemen we het landbouwinkomen onder de loep. We kijken ernaar door een bedrijfseconomische en een financiële bril. De landbouw is bovendien het fundament van de economisch erg belangrijke agrovoedingsketen in Vlaanderen. Consument, retail, voedingsdiensten, voedingsindustrie en agrohandel passeren de revue.
  • De landbouw staat met twee voeten in de maatschappij. Die verbinding blijkt uit de verschillende maatschappelijke functies die de landbouw uitoefent, zoals voedselproducent, basis voor de bio-economie en beheerder van ecosysteemdiensten. De landbouw moet zich aanpassen aan de actuele noden en wensen van de maatschappij rond landbouw en voeding. Tegelijk kan de sector ook actief inspelen op trends en kansen creëren door innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen.
  • 2020 was door de coronacrisis een op alle vlakken ongewoon jaar. Innovatie, wendbaarheid en ondernemerschap waren meer dan ooit gevraagd. De veerkracht van de sector versterken maakt deel uit van de transformatie naar een toekomstgerichte en duurzame land- en tuinbouw in Vlaanderen. Beleid en onderzoek spelen daarin een belangrijke rol.

Tussen de hoofdstukken reserveren we plaats voor zeven portretten van dynamische land- en tuinbouwers. Zij vertellen hun verhaal. Hoe zijn ze in de sector terechtgekomen? Waarin hebben ze zich gespecialiseerd? Wat is er voor hen de laatste jaren veranderd? Hoe zien ze hun rol in de agrovoedingsketen en de maatschappij? Hoe hebben ze de coronacrisis beleefd? Wat zijn hun plannen voor de toekomst? De portretten tonen de diversiteit van de sector.